Mentions légales

De website is eigendom van Apotheek De Stoop Deinze.

Maatschappelijke zetel: Tolpoortstraat 74, 9800 Deinze

Tel.: 09/386 11 89

Email: info@apotheekdestoop.be

BTW nr.: BE0845003424

APB nr. 441104 

Bij gebruik van deze website verklaart u zich voor akkoord met de algemene voorwaarden.


INTELECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze site, inclusief alle logo's, data, informatie, beelden of tekeningen zijn beschermd door intellectuele rechten.
Het intellectueel eigendom berust bij Apotheek De Stoop Deinze BV of rechtmatige derden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Apotheek De Stoop Deinze BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij onjuistheden in de informatie op deze site, kan u ons contacteren op info@apotheekdestoop.be

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen ten allen tijde te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Apotheek De Stoop Deinze BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen, noch voor enige schade door het gebruik ervan.


TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij geschillen zal de enige bevoegde rechtbank deze van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)